محصول نام صفحه نمایش نوع شناسایی دوربین محافظت صنعتی حافظه کاربر حافظه تردد سایر مشخصات
FaceStation2 4 اینچ / لمسی / رنگی چهره / کارت 3.000 50.000 TCP/IP-USB- POE به صورت انتخابی
BioStation A2 5 اینچ / لمسی / رنگی اثر انگشت / کارت دارد 100.000 5.000.000 TCP/IP-Wifi-POE-USB
  BioStation2 2.8 اینچ / رنگی اثر انگشت / کارت IP65 20.000 300.000 TCP/IP- USB- Wifi به صورت انتخابی
  BioStation L2 2 اینچ / رنگی اثر انگشت / کارت 500.000 1.000.000 TCP/IP
  BioLite Net 128×64 / تک رنگ اثر انگشت / کارت IP65 5.000 50.000 TCP/IP
BioEntry W اثر انگشت / کارت IP65 5.000 50.000 TCP/IP
BioEntry W2 اثر انگشت / کارت IP65 و IP67 100.000 1.000.000 TCP/IP-POE
BioEntry Plus اثر انگشت / کارت IP65 5.000 50.000 TCP/IP