Irisheid Usb 2121

سری Isheid  اسکنرهای عنبیه می­باشد و قادر است عنبیه انسان را تشخیص دهد. از ویژگی­های Isheid الگوریتم ارزیابی کیفیت تصویر و ارائه تصاویر با کیفیت بالا و جلوگیری از اثرات مخرب و بالاترین دقت تشخیص می­باشد. الگوریتم به کار برده شده می­تواند با وجود 1000 نمونه چشم در  0.5 ثانیه عنبیه را شناسایی نماید.

سری Isheid  اسکنرهای عنبیه می­باشد و قادر است عنبیه انسان را تشخیص دهد.

از ویژگی­های Isheid الگوریتم ارزیابی کیفیت تصویر و ارائه تصاویر با کیفیت بالا و جلوگیری از اثرات مخرب و بالاترین دقت تشخیص می­باشد. الگوریتم به کار برده شده می­تواند با وجود 1000 نمونه چشم در  0.5 ثانیه عنبیه را شناسایی نماید.

بالا