توسعه فناوری سپیدسیستم شریف

آدرس: تهران ، خیابان دستگردی ( ظفر ) شرقی ، خیابان فرید افشار ، پلاک 2 ، واحد 6 و 7
تلفن: 28124 – 021 و 26405874 – 021
داخلی مدیریت فروش: 159
داخلی کارشناسان فروش: 156 و 160
نمابر: 26405878 - 021
پست الکترونیک: info@sepidsystem.com

بالا